Windpark Spuisluis
  

Vergunnigen

In maart 2017 is een vergunningaanvraag ingediend bij de provincie Groningen. De vergunning zal naar verwachting in mei ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment is iedereen gedurende 6 weken in de gelegenheid om door het indienen van een zienswijze duidelijk te maken wat men van het windpark vindt. Deze zienswijzen zullen door het bevoegd gezag (de provincie) worden meegewogen bij het besluit op de vergunningaanvraag.

Op dit moment wordt er ook aan het Bestemmingsplan voor Oosterhorn gewerkt. Begin januari 2017 is het voorontwerp ter inzage gelegd. De inzage termijn is inmiddels verstreken. Maar de volgende stap is het opstellen van een Ontwerp Bestemmingsplan. Dit plan zal opnieuw ter inzage worden gelegd waarna zienswijzen kunnen worden ingediend. Volg hiervoor de website van Gemeente Delfzijl.

Deel deze pagina:

 

Contact
-->