Windpark Spuisluis
  

Omgevingsparticipatie

Klankbordgroep

Millenergy wil graag een klankbordgroep oprichten, waarmee zij informatie kan uitwisselen en in gesprek kan gaan met de omwonenden van Windpark Oosterhorn. Het windpark zelf staat niet ter discussie. De doelen van de klankbordgroep zijn:

  • Informeren over de ontwikkeling
  • Delen van zorgen en aandachtspunten van alle partijen
  • Signaleren van informatiebehoefte

In de loop van mei zal de omgeving hiervoor benaderd worden.

Heeft u interesse in deelname aan de klankbordgroep voor Windpark Oosterhorn? Stuurt u dan een e-mail naar evert.dezoeten@eneco.com

Gebiedsfonds

Het windpark zal per jaar ongeveer 68.000 euro* (gebaseerd op 18 windturbines van 3,6 MW) in het Gebiedsfonds storten. Hiermee kunnen initiatieven met een maatschappelijk karakter in de directe omgeving gerealiseerd kunnen worden. Het is aan de omgeving om te bepalen hoe alle belangen meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van het Gebiedsfonds.

* Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het aantal en type turbines en de daarbij behorende op te wekken MW.

Deel deze pagina:

 

Contact
-->