Windpark Spuisluis
  

Windpark Oosterhorn

Locatie en turbines

Het plangebied voor Windpark Oosterhorn (groen aangegeven) ligt in Delfzijl en zal bestaan uit 18 windturbines.

Windpark Geefsweer


Turbines

De geplande turbines hebben een masthoogte die varieert tussen de 120 en 145 m. De tiphoogte (hoogste punt van de turbine met rechtopstaand rotorblad) varieert tussen de 180 en 217,5 m. Hiermee levert het windpark tussen de 54 en 90 MW op en zal het voor minimaal 54.000 huishoudens duurzame stroom opwekken.


Opstelling windpark

In het Milieu Effect Rapport zijn drie varianten met elkaar vergeleken. Deze varianten verschilden van elkaar in turbinegrootte en aantallen turbines. In de meest uitgebreide variant ging het om 25 turbines. Daarnaast is gekeken naar varianten met 22 en 18 turbines. Het voorkeursalternatief is de variant met 18 turbines, zoals hieronder (met roze stippen) weergegeven.

Windpark Oosterhorn

Windpark Oosterhorn Windpark Noord Windpark Zuid Windpark Zuid Uitbreiding Windpark Geefsweer

Deel deze pagina:

 

Contact
-->