Windpark Spuisluis
  

Vergunningen

Momenteel ligt de vergunningaanvraag bij Provincie Groningen. Verwacht wordt dat de vergunning in mei ter inzage gaat. Vanaf dat moment is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

De vergunningaanvraag zal vergezeld gaan van een Milieu Effect Rapport (MER), waarin de milieu-effecten van diverse varianten tegen elkaar worden afgezet. Dat MER zal met de vergunningaanvraag ter inzage gaan. De manier waarop de varianten met elkaar worden vergeleken ligt vast in een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detail.

Deel deze pagina:

 

Contact
-->