Windpark Spuisluis
  

Omgevingsparticipatie

Gebiedsfonds

Het windpark zal per jaar ongeveer 78.000 euro* (gebaseerd op 14 windturbines van 3,6 MW) in het Gebiedsfonds storten. Hiermee kunnen initiatieven met een maatschappelijk karakter in de directe omgeving gerealiseerd kunnen worden. Het is aan de omgeving om te bepalen hoe alle belangen meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van het Gebiedsfonds.

* Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het aantal en type turbines en de daarbij behorende op te wekken MW.

Klankbordgroep

Provincie Groningen heeft het initiatief genomen om een klankbordgroep op te richten. Zowel de provincie als Millenergy willen graag informatie uitwisselen met de omwonenden van Windpark Geefsweer en met hen in gesprek gaan. Het windpark zelf staat niet ter discussie. De klankbordgroep is in december 2016 voor het eerst bij elkaar gekomen en zal met een frequentie van 1 maal per twee maanden (en zo nodig vaker) bij elkaar komen. De doelen van de klankbordgroep zijn:

  • Informeren over de ontwikkeling
  • Delen van zorgen en aandachtspunten van alle partijen
  • Signaleren van informatiebehoefte

Heeft u vragen aan de klankbordgroep? Stuurt u deze dan naar Arnoud Prinsen, Provincie Groningen via a.prinsen@provinciegroningen.nl

Deel deze pagina:

 

Contact
-->