Windpark Spuisluis
  

Windenergie

Waarom windenergie?

Landelijk

Ons kabinet heeft zich als doel gesteld om in 2020 te zorgen dat onze energieproductie voor 14% duurzaam is. Momenteel is dat slechts 6%. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus zowel wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. De doelstelling voor wind op land in 2020 is 6.000 MW.

Provinciaal

In de Structuurvisie Wind op Land is, na overleg met de provincies, ook een doelstelling opgenomen voor de hoeveelheid gerealiseerd vermogen per provincie in 2020. In de provincie Groningen moet 855,5 MW wind op land gerealiseerd zijn in 2020. In de Omgevingsvisie Groningen 2016-2020 is te lezen dat de provincie kiest voor drie concentratiegebieden voor windenergie. Een van deze drie gebieden is Delfzijl, waaronder plangebied Geefsweer en plangebied Oosterhorn.

Gemeentelijk

Gemeente Delfzijl zet actief in op duurzaamheid. In 2011 heeft de gemeenteraad een duurzaamheidsbeleid vastgesteld, waarin windenergie en belangrijke positie inneemt. De gemeenteraad onderschrijft de aangewezen gebieden in de Provinciale Omgevingsvisie. Die zijn windpark Noord, Midden en Zuid, inclusief de gewenste uitbreiding. In 2013 is plangebied Geefsweer toegevoegd als gevolg van verhoogde doelstellingen van het Rijk en de provincies.

Deel deze pagina:

 

Contact
-->