Windpark Spuisluis
  

Participatie en proces

Op welke manier heb ik inspraak bij het vergunningsproces van windparken?
Als de Gemeenteraad of Provinciale Staten besluit om de vergunning uit te geven, dan moet deze ter inzage worden gelegd en dit wordt gepubliceerd in de krant. Dit is een wettelijke plicht. In die fase kan iedereen d.m.v. een zienswijze haar mening geven over het besluit van de gemeente. Als de bezwaarmaker geen gelijk krijgt van de gemeente, kan deze naar de rechter stappen. Uiteindelijk heeft de Raad van State het laatste woord.

Op welke manier wordt de omgeving betrokken bij de ontwikkeling van de windparken?
Millenergy wil de omgeving graag op meerdere manieren betrekken. Voor beide windparken komt er een Gebiedsfonds, waarvoor we met de omgeving, de provincie en de gemeente Delfzijl, nog afspraken gaan maken over de invulling. Ook komt er per windpark een klankbordgroep. Daarnaast is er een vergoeding voor de bewoners die direct (minder dan 500 meter) naast de windparken wonen. Zie voor meer informatie Omgevingsparticipatie Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn

Hoe gaan jullie om met planschade en moet ik hiervoor naar de gemeente of Millenergy?
Een omwonende die meent recht te hebben op compensatie in het kader van een planschade claim, moet altijd naar de gemeente of de provincie (afhankelijk van welk bevoegd gezag de vergunning verleend of de bestemming mogelijk maakt). Dat is het formele loket om een planschadeclaim in te dienen. Dit is geen ingewikkeld en langdurig proces, de gemeente is verplicht antwoord te geven op de claim. Tot 5 jaar na een ruimtelijke ingreep kan planschade worden geclaimd.

Deel deze pagina:

 

Contact
-->