Windpark Spuisluis
  

Nut & noodzaak

Wat zijn de huidige duurzame doelstellingen van de overheid en waarom? 
Het huidige kabinet heeft als doelstelling dat 14% van ons gezamenlijke energieverbruik uit duurzame bronnen moet worden opgewekt in 2020. Op dit moment is dat 6%. Deze doelstelling is geformuleerd om de schadelijke effecten van onze huidige manier van energieopwekking terug te dringen. Deze effecten zijn onder andere: de stijging van de omgevingstemperatuur, de uitstoot van fijnstof, de afhankelijkheid van andere landen.

Wat zijn de huidige overheidsdoelstellingen voor windenergie op zee en op land en waarom?
Voor windenergie heeft de Rijksoverheid als doelstelling geformuleerd dat er 6000 MW op land in 2020 én 4450MW op zee in 2023 gerealiseerd moet zijn. Naast windenergie zijn er ook doelstellingen geformuleerd voor andere technologieën. Windenergie is voor Nederland een belangrijke technologie om te benutten aangezien windenergie op dit moment één van de goedkoopste duurzame bronnen is.

Waarom stoppen we niet met windenergie op land en plaatsen we het niet alleen in zee?
Windenergie op land is goedkoper dan windenergie op zee. Dit is de voornaamste reden om niet alleen voor wind in zee te kiezen. Daarnaast is er in Nederland niet voldoende ruimte beschikbaar voor windenergie om óók de wind op zee doelstelling op land te kunnen realiseren. Daarnaast gaat het hier om een dubbeldoelstelling: er moet én op zee én op land worden gebouwd.

Hoe werkt de subsidie op duurzame energie?
In Nederland is het belangrijkste instrument voor groene energie de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze geeft subsidie aan duurzame energie om het prijsverschil tussen duurzaam en fossiel te overbruggen. Om de hoeveelheid opgewekte duurzame energie te maximaliseren, wordt de subsidie geveild: hoe lager de energieprijs van een project, hoe meer kans op subsidie.

Wat is de terugverdientijd van een windturbine?
De energie die het maken van een windturbine kost, is binnen 6 maanden weer opgewekt door een producerende turbine. Daarna levert een windturbine 20 jaar lang groene stroom.

Hoe vaak draait een windturbine eigenlijk op jaarbasis, ik zie ze zo vaak stil staan?
De technische beschikbaarheid (de tijd dat hij technisch goed is en kan draaien als er wind is) van moderne windturbines is zeer hoog, hoger dan 95 procent. Dit betekent dat een windturbine slechts een klein deel van de tijd (twee weken per jaar) niet kan draaien vanwege onderhoud of storing. Bron: NWEA Factsheet 2013

 

Deel deze pagina:

 

Contact
-->