Windpark Spuisluis
  

Algemeen

Hoeveel produceert een windturbine?
Een windturbine van 3MW levert groene stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Hoeveel CO2 bespaart een windturbine?
Een windturbine van 3MW bespaart 4.000 ton CO2.

Waarom is deze locatie gekozen voor Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn en waarom komen hier een aantal windparken bij elkaar?
In de Structuurvisie Wind op Land is, na overleg met de provincies, ook een doelstelling opgenomen voor de hoeveelheid gerealiseerd vermogen per provincie in 2020. In de provincie Groningen moet 855,5 MW wind op land gerealiseerd zijn in 2020. De provincie kiest voor drie concentratiegebieden voor windenergie.
De gemeenteraad onderschrijft de aangewezen gebieden in de Provinciale Omgevingsvisie. Die zijn windpark Noord, Midden en Zuid, inclusief de gewenste uitbreiding. In 2013 is plangebied Geefsweer toegevoegd als gevolg van verhoogde doelstellingen van het Rijk en de provincies.

Windpark Oosterhorn komt op een locatie waar ook uitbreiding van industrie is gepland. Hoe blijft het hier een veilige situatie?
Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn, die waarborgt dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine. Zo wordt er bij de realisatie van het windpark o.a. rekening gehouden met kans op ijsvorming op de rotorbladen. Indien deze kans er is, worden de turbines stilgezet. Dit is maatwerk voor elk project. 

Met de voorgenomen turbine-opstelling zorgen wij dat we voldoende afstand houden tot bestaande risicovolle installaties. Bedrijven die zich in de toekomst zullen vestigen op Oosterhorn zullen rekening moeten houden met de windturbines. Overigens is het goed om te beseffen dat de windturbines slechts een bescheiden bijdrage leveren aan een verhoogd veiligheidsrisico dat een industrieterrein met zich mee brengt.


Deel deze pagina:

 

Contact
-->